Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

I 1992 publiserte Ivar Folstad en artikkel om seksuell seleksjon i det prestisjetunge tidsskriftet The American Naturalist. 11 år senere er artikkelen blant de ti mest siterte innen fagområdet miljø/økologi.
Bakgrunn:Kjenner du noen med livstruende sykdom som har blitt vesentlig bedre ved hjelp av alternativ medisin? Eller noen som har blitt atskillig verre? Forskere i Tromsø jakter nemlig på slike opplysninger.
Språkforsker Trond Trosterud ved Universitetet i Tromsø har for tida heltidsjobb med å partere og analysere samiske ord og setninger. Det langsiktige målet er å utvikle et dataprogram som kan rette ord, oversette tekster og gjøre andre språklige krumspring - helt automatisk.
23 000 samer, inuiter og andre urfolk skal det kommende året delta i en undersøkelse for å sammenlikne levekårene for urfolk i Arktis. Aldri før er det gjennomført et studium i så stor skala i nordområdene, forteller leder for den nordiske deltakelsen i prosjektet, professor Jens-Ivar Nergård ved Universitetet i Tromsø (UiTø).
Etter 11 år med innsamling av joik i Måsøy kommune kan Ola Graff presentere en sjøsamisk tradisjon som man trodde var utdødd. De 18 joikene han fant, er trolig de siste restene av en urgammel poetisk tradisjon.