Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Gjennom sin doktorgradsavhandling har Torbjørn Dahlgren studert kontinentalskråningen utenfor Midt-Norge fra 600 000 år tilbake og fram til i dag. Studiene gjør det lettere å finne egnede steder for etablering av prøvestasjoner for miljøovervåking.
Løsmasser på havbunnen inneholder fossiler av dyr som en gang levde i havet. Disse kan fortelle om klimavariasjoner i fortida.
Professor Frank Melandsø fikk ideen til kodeleseren for to år siden. Nå er den patentert på verdensbasis. Storkonsernenes idé-veivalsere kan man likevel ikke gardere seg mot.
I dag møter vi strekkoder hvor enn vi snur oss. Neste generasjon strekkoder er todimensjonale, men kodeleserne er kostbare og langt fra optimale. Professor Frank Melandsø ved Universitetet i Tromsø har løsninga.
Fiskearter som kan tilpasse seg menneskelig virksomhet vil bre seg på bekostning av andre arter, hevder Thomas Bøhn ved Universitetet i Tromsø.