Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Ny forskning kan være et steg på veien for å finne ut hvordan vi kan hindre at kreftceller vokser.

En ny studie viser at det florerer av liv rundt metankildene også i Arktis. Forsker advarer mot høyere metanutslipp med økte temperaturer. 

Marinbiologer har avslørt at håkjerringer kan bli minst 270 år gamle. Det gjør den til verdens eldste virveldyr.

– Hepatitt C er mye mer smittsomt enn HIV, så nå må vi få gjort noe med den gule, lille jævelen, sier UiT-professor Ørjan Olsvik.

Selv små mengder olje kan påvirke veksten til polartorsk og føre til misdannelser og død.