Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

– Vi fant et stoff som både har en paracet- og morfinliknende effekt, men uten å skape avhengighet, og som i tillegg viser seg å drepe kreftceller, forteller forskeren bak funnet. 

Det er historisk lave rypetall i nord. Nå tester forskere nye metoder som kan sikre rypenes framtid.

– Det kan se ut som om barnet tar til seg det jodet det trenger på bekostning av mor. Dette er bra for barnet, men ikke like gunstig for den som går gravid, forteller forsker bak ny studie. 

Sex med ektemannen, en tur på hesteryggen eller bekkenmassasje hos legen har vært anbefalte behandlingsmåter i deler av hysteriets lange historie.
Den samiske mannen er spunnet inn i en mengde myter, for eksempel myten om 'den edle ville' som har stor retorisk kraft også i våre dager. Professor Ole Henrik Magga, leder for FNs permanente forum for urfolksspørsmål, fremtrer ofte som 'fjellets friske sønn'.