Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Kilometer-brede kratre på havbunnen i Arktis ble dannet av betydelig utblåsning av klimagassen metan, ifølge en ny studie i Science.

Det gjennomføres stadig flere medisinske forskningsprosjekter på mennesker i Norge. I fjor var det flere enn noen gang, og kun 0,4 prosent av prosjektene ble frarådet etter etisk vurdering.
Noen mener at kvinner er dårligere til romforståelse enn menn. Ny forskning sår tvil om den eneste testen som viser dette.
Samisktalende som bor i forvaltningsområdet er mindre tilfredse med legetjenestene enn norsktalende. Tross språkproblemer ønsker få samisktalende å bruke tolk hos legen.
Hvis du tror at du kun kommer hjem med frisk hudfarge og pene suvenirer etter en Syden-ferie, tar du feil. Flere av oss kommer også hjem med orm i magen.