Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Likelønn og vold mot kvinner må fortsatt være kampsaker i dagens Norge, mener jusprofessor.

Vi kan ikke se lyset med det blotte øye fra jorden, men det kan sees fra verdensrommet. Lyset hjelper forskerne med å måle temperaturen i atmosfæren over Arktis.

Selv om det ser romantisk og spennende ut på film, var det nok ikke et liv å trakte særlig etter, forteller forsker.

Datanerdene ved UiT har laget teater slik du aldri har sett det før.

– Denne egenskapen gjør at de kan bli motstandsdyktige mot medisiner og livsviktige vaksiner, sier forskeren bak oppdagelsen.