Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Vi kan ikke se lyset med det blotte øye fra jorden, men det kan sees fra verdensrommet. Lyset hjelper forskerne med å måle temperaturen i atmosfæren over Arktis.

Selv om det ser romantisk og spennende ut på film, var det nok ikke et liv å trakte særlig etter, forteller forsker.

Datanerdene ved UiT har laget teater slik du aldri har sett det før.

– Denne egenskapen gjør at de kan bli motstandsdyktige mot medisiner og livsviktige vaksiner, sier forskeren bak oppdagelsen. 

Oppdrettsnæringen vokser raskt over hele verden. Men når en næring vokser så fort, hvordan kan vi da sikre at næringen drives på en bærekraftig måte?