Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Takket være strømmene i havet får arktisk plankton i seg næringsstoffer om vinteren. Men om sommeren blir det slutt på etegildet. 

Hva får skikjørere til å ta risiko på topptur? Forsker Andrea Mannberg ble tatt av en to meter høy bølge av snø. Tre år senere forsker hun på hvorfor skikjørere tar risiko på topptur.

Soldater med tre ukers førstehjelpskurs var bedre på å behandle skuddsår enn det ambulansepersonellet var. Men de brukte også lengre tid. 

Likelønn og vold mot kvinner må fortsatt være kampsaker i dagens Norge, mener jusprofessor.

Vi kan ikke se lyset med det blotte øye fra jorden, men det kan sees fra verdensrommet. Lyset hjelper forskerne med å måle temperaturen i atmosfæren over Arktis.