Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

– Vi fant et stoff som både har en paracet- og morfinliknende effekt, men uten å skape avhengighet, og som i tillegg viser seg å drepe kreftceller, forteller forskeren bak funnet. 

Det er historisk lave rypetall i nord. Nå tester forskere nye metoder som kan sikre rypenes framtid.

I jubileumsåret for samenes første landsmøte varsles et tilbakeslag for urfolksrettighetene. Samtidig mønstrer en ny kunstnerbølge til kamp – uten frykt for å ta sterke virkemidler i bruk.

Problemet er ikke at kvinner har lavere smerteterskel, de tenker bare mer på konsekvensene.

550 nordmenn tar livet sitt hvert år, og 75 prosent av dem er menn. Nå viser det seg at helseundersøkelsen ved sesjonen kan gi en pekepinn på hvem som er i faresonen.