Samarbeidspartner

Sykehuset Innlandet HF

Behandlingen av smerter hos personer med demens har blitt bedre. Likevel får ikke alle den behandlingen de trenger.

Mange pasienter med alvorlig psykisk lidelse tyr til rusmidler for å dempe plagene.

Personer som både har rusproblemer og psykiske lidelser får det verre når helsepersonell ikke forstår eller ikke aksepterer tilbakefall. 

 

Ett år etter innleggelse ved alderspsykiatrisk avdeling opplevde en tredjedel av pasientene fortsatt depressive plager eller alvorlige tilbakefall av depresjon.

Ungdom som sliter psykisk og får dårlige karakterer på ungdomsskolen kan ha økt risiko for å bli utsatt for langvarig mobbing.