Samarbeidspartner

Sykehuset Innlandet HF

En ny studie støtter ikke tesen om at deprimerte pasienter drikker for å mestre depresjonen. De drikker fordi de har et alkoholproblem.

Mange pasienter med alvorlig psykisk lidelse tyr til rusmidler for å dempe plagene.
Ungdom som sliter psykisk og får dårlige karakterer på ungdomsskolen kan ha økt risiko for å bli utsatt for langvarig mobbing.

Personer som både har rusproblemer og psykiske lidelser får det verre når helsepersonell ikke forstår eller ikke aksepterer tilbakefall. 

 

I løpet av to år viser barn med Aspergers syndrom ingen bedring i den funksjonen i hjernen som påvirker hvordan vi oppfører oss. Likevel fungerte de bedre sosialt og emosjonelt.