Samarbeidspartner

Sykehuset Innlandet HF

I løpet av to år viser barn med Aspergers syndrom ingen bedring i den funksjonen i hjernen som påvirker hvordan vi oppfører oss. Likevel fungerte de bedre sosialt og emosjonelt. 
Pasienter med både depresjon og alkoholproblemer har alvorligere psykiske symptomer enn de som bare er deprimerte.

En ny studie støtter ikke tesen om at deprimerte pasienter drikker for å mestre depresjonen. De drikker fordi de har et alkoholproblem.

Personer som både har rusproblemer og psykiske lidelser får det verre når helsepersonell ikke forstår eller ikke aksepterer tilbakefall. 

 

Blant de med alvorlige psykiske lidelser som får behandling etter den såkalte ACT-modellen, er antall døgn med tvangsinnleggelser halvert i løpet av to år.