Samarbeidspartner

Sykehuset Innlandet HF

Likevel gir tarmsykdommen litt høyere kreftrisiko sammenliknet med kvinner med samme sykdom, menn med Crohns og friske personer.

Behandlingen av smerter hos personer med demens har blitt bedre. Likevel får ikke alle den behandlingen de trenger.

Mange eldre med uhelbredelig kreft opplever hverdagen som meningsfull, til tross for livstruende sykdom. Nære relasjoner med familie og venner ser ut til å være det viktigste i denne sammenhengen.

Utviklingshemmede med psykiske problemer får usystematisk behandling av fastlegen, ifølge forsker.

Blant de med alvorlige psykiske lidelser som får behandling etter den såkalte ACT-modellen, er antall døgn med tvangsinnleggelser halvert i løpet av to år.