Samarbeidspartner

Statped

Fra Statped

Å synge eller snakke når du er forkjølet kan gi store problemer med stemmen. 70 prosent av alle som oppsøker hjelp, har trøbbel som kommer fra feil bruk av stemmemusklene. 

Fra Statped

Sørg for hvile og skjerming i den første, kritiske fasen. Hvis ikke kan hjernerystelsen få konsekvenser for læring og aktivitet i skole og fritid.

Fra Statped

Voksen-herming i språket til blinde barn med autisme kan gi oss en bredere forståelse av språkutviklingen hos alle barn.

 

Fra Statped

Barn med utviklingshemming og store samansette lærevanskar blir møtt med låge forventningar og mangelfull pedagogisk innsats. Haldningsarbeid, kompetanseheving og bruk av teknologi ser ut til å auke det faglege og sosiale utbyttet for gruppa.

Fra Statped

Pasientar som var i slekt, mista syn, høyrsel og rørsle i beina. Då starta nevrolog Laurence Bindoff jakta på ein diagnose. Leitinga resulterte i funnet av den sjeldne sjukdommen PHARC.