Samarbeidspartner

Statped

Fra Statped

Tegnspråk ligner mer på kinesisk enn på norsk. Det betyr at de som bruker begge, må forholde seg til to svært forskjellige språk. Hvordan påvirker det hjernen?

Fra Statped

– Målet må vere at barn får den hjelpa og støtta dei treng, men at dei merker minst mogleg til tiltaka, seier forskar. 

Fra Statped

Tre skular og ein barnehage på Vestlandet har i halvanna år lært teiknspråk til alle barn og tilsette. Prosjektet er radikalt, seier NTNU-professor.

Fra Statped

Sørg for hvile og skjerming i den første, kritiske fasen. Hvis ikke kan hjernerystelsen få konsekvenser for læring og aktivitet i skole og fritid.

Fra Statped

Voksen-herming i språket til blinde barn med autisme kan gi oss en bredere forståelse av språkutviklingen hos alle barn.