Samarbeidspartner

Statens strålevern

Visste du at all mat vi får i oss inneholder radioaktivitet? Nå er det for første gang anslått hvor mye radioaktivitet som finnes i det norske kostholdet.

Solarier i Norge og mange andre land har betydelig større mengde kreftfremkallende UVA-stråler enn den naturlige sola.

Snart 30 år etter Tsjernobyl-ulykken finner vi fremdeles radioaktiv forurensing i norsk natur. Gauper som lever i de mest utsatte områdene har svært høye nivåer av radioaktivitet i kroppen.

 

Mye av det radioaktive nedfallet som kom til Norge etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, finnes fortsatt i norsk natur. Men hvor farlig er det for mennesker, planter og dyr?

Atomprøvesprengningene på Novaja Semlja på 1950- og 1960-tallet skapte mye usikkerhet i Finnmark. Men selv med unike målinger av reindriftssamer i Kautokeino, er det vanskelig å påvise noen helseeffekter av den radioaktive forurensningen.