Samarbeidspartner

Statens strålevern

Solarier i Norge og mange andre land har betydelig større mengde kreftfremkallende UVA-stråler enn den naturlige sola.

Visste du at all mat vi får i oss inneholder radioaktivitet? Nå er det for første gang anslått hvor mye radioaktivitet som finnes i det norske kostholdet.

Det har blitt mer attraktivt å fiske etter krill og hoppekreps den siste tiden, men det foregår ofte i havområder hvor det har vært radioaktive utslipp. De første målingene av planktonet viser imidlertid lave nivåer av radioaktivitet.

I dag har nye eneboliger i Norge bare halvparten så mye radon som i 2008. Hovedårsaken er strenge byggekrav.

Mye av det radioaktive nedfallet som kom til Norge etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, finnes fortsatt i norsk natur. Men hvor farlig er det for mennesker, planter og dyr?