Samarbeidspartner

Statens strålevern

Selv om nordmenn ofte drar til Syden for å bli brune, er det sola her hjemme som gir den største dosen ultrafiolett stråling. Og det er når vi ikke soler oss at vi blir oftest solbrent.  

 

I dag har nye eneboliger i Norge bare halvparten så mye radon som i 2008. Hovedårsaken er strenge byggekrav.

Det har blitt mer attraktivt å fiske etter krill og hoppekreps den siste tiden, men det foregår ofte i havområder hvor det har vært radioaktive utslipp. De første målingene av planktonet viser imidlertid lave nivåer av radioaktivitet.

Snart 30 år etter Tsjernobyl-ulykken finner vi fremdeles radioaktiv forurensing i norsk natur. Gauper som lever i de mest utsatte områdene har svært høye nivåer av radioaktivitet i kroppen.

 

Atomprøvesprengningene på Novaja Semlja på 1950- og 1960-tallet skapte mye usikkerhet i Finnmark. Men selv med unike målinger av reindriftssamer i Kautokeino, er det vanskelig å påvise noen helseeffekter av den radioaktive forurensningen.