Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Opp mot 40 prosent av drikkevannet i Europa går tapt gjennom rørlekkasjer. En tøyelig robotslange kan hindre at dette skjer. 

Fra SINTEF
Nytt fra akademia:

Forskere tror værvarselet kan brukes til å beregne styrken på satellittsignaler.

Fra SINTEF

Norske forskere arbeider med elektronikk som kan forsvinne på en kontrollert måte.

Fra SINTEF

For å unngå at installasjoner kortslutter på havbunnen, har forskere utviklet materialer med innebygget førstehjelp.

Fra SINTEF

Store avstander og dårlige veier setter grenser for hvor mye tømmer vi kan hente ut av norske skoger. Nå skal forskere fjerne ineffektive flaskehalser.