Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Tre av fire som var misfornøyde med inneklimaet på jobben, tok selv fatt i problemet da de fikk hjelp av en app.

Fra SINTEF

Dårlig selvfølelse, sosiale og psykiske problemer er blant hovedårsakene til at mange unge havner utenfor arbeidslivet.

Fra SINTEF

Utenlandske arbeidstakere på en byggeplass viser andre holdninger til sikkerhet enn nordmenn. Fast ansettelse og lengre kontrakter hjelper, hevder forsker.

Fra SINTEF

Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens Vegvesen vil sjekke hvordan bruk av droner kan kobles opp mot overvåking av flom, skred og infrastruktur.

Fra SINTEF

Hos hovedredningssentralene langs kysten går alarmen ofte. Men 95 prosent av varslene er falske. Hvordan kan problemet håndteres effektivt – og trygt?