Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Skal man støpe få enheter og drive med prøvestøping, kan 3D-utskrevne støpeformer i plast være tingen.

Fra SINTEF

Lakselusa er en plage for både fisk og oppdrettere, og økt kjemikaliebruk har ført til store resistensproblemer. Derfor har forskere og industri gått fysisk til verks for å holde lusa unna fisken.

Fra SINTEF

Når oljeutslippet inntreffer, er det ikke alltid så lurt å pøse på med kjemikalier. Forskere jobber nå med å finne ut når vi bør ligge unna og la naturen reparere seg selv.

Fra SINTEF

Telefonen skal hjelpe pasienter med cystisk fibrose med å ta riktig dose tabletter.

Fra SINTEF
Nytt fra akademia:

Forskere skal finne ut av hva fredsavtaler etter borgerkriger bør inneholde for å bli respektert.