Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Kommunene er i gang med å innføre GPS for personer med demens. Men fallgruvene er mange. Derfor har forskere laget noen kjøreregler som kan hjelpe.

Fra SINTEF

Norske kolspasienter får utskrevet mer beroligende medisiner enn pasientene i psykiatrien, viser ny studie.

Fra SINTEF

Tolv eldre i hjemmetjenesten i Bærum kommune har prøvd ut mobil trygghetsalarm med svært godt resultat.

Fra SINTEF

Haddet det ikke vært greit å betale på samme billettsystem enten du kjører buss i Bergen, Trondheim eller Oslo. Forskere jobber med saken.  

Fra SINTEF

Snart kan du faktisk høre hvor mye bråk det blir fra den planlagte veien utenfor huset ditt.