Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

SINTEF-forsker og arkitekt gir deg råd om hvordan du kan oppgradere både bo-komfort og energivennlighet. Se hvordan huset ble etter renovering.

Fra SINTEF

Folk med dårlig mestringsfølelse blir gjengangere i Nav-systemet. Nå tester trønderne ut en ny app som skal gi arbeidsledige mer ansvar. 

Fra SINTEF

Mer enn 20 prosent av folk med høreapparat bruker utstyret mindre enn én time daglig på grunn av problemer med tilpasning. Nå blir brukeren selv med på å stille inn apparatet.

Fra SINTEF

En ny app skal gi helsepersonell nødvendig trening og erfaring i å tolke ultralyd.

Fra SINTEF

Det er ikke biler og trafikk som gir de største klimagassutslippene. Det er husene våre. Men det kan det snart bli slutt på.