Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

For å slippe å flagge ut industriproduksjon, er det viktig å løfte norske bedrifter ut i et internasjonalt marked, mener forskerne. 

Fra SINTEF

Superkjøling skal holde laksen fersk i en måned, helt uten bruk av kjemikalier.

Fra SINTEF

SINTEF-forsker og arkitekt gir deg råd om hvordan du kan oppgradere både bo-komfort og energivennlighet. Se hvordan huset ble etter renovering.

Fra SINTEF

Folk med dårlig mestringsfølelse blir gjengangere i Nav-systemet. Nå tester trønderne ut en ny app som skal gi arbeidsledige mer ansvar. 

Fra SINTEF

Mer enn 20 prosent av folk med høreapparat bruker utstyret mindre enn én time daglig på grunn av problemer med tilpasning. Nå blir brukeren selv med på å stille inn apparatet.