Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Nedbyggingen av det statlige psykiske helsevernet er ikke fulgt opp lokalt. Nå sliter kommunene med å gi gode tilbud til psykisk syke og rusmisbrukere.

Fra SINTEF

Flere ulike støtteordninger skal hjelpe funskjonshemmede til å komme seg ut og rundt. Men ordningene spiller ikke sammen og kan gjøre folk med funksjonshemming mindre attraktive for arbeidsgivere.

Fra SINTEF

NHO-bedrifter vil i dialog med Arbeidstilsynet, men møtes med sjekklister og et regelverk det er vanskelig å oversette til egen virkelighet. Dette er noe av kritikken i ny rapport.

Fra SINTEF

Kombinert løsning gir billigere beskyttelse mot trafikkstøy – og kan redde veltende tohjulte trafikanter.

Fra SINTEF

CO2 står fram som vår tids syndebukk. Hvordan skal vi få puttet den ned i jorda eller under havbunnen så vi blir kvitt den for godt?