Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Tuberkulose ser ut til å falle mellom alle stoler i den sponsoravhengige helsesektoren i fattige Malawi. Hiv-fokuset kan ha gitt deler av Afrika et enøyd helsevesen, ifølge forskere.

Fra SINTEF

Blant de minst politisk engasjerte i verden på sosiale medier.

Fra SINTEF

I Italia er forskere og teknologer i ferd med å bryte en geologisk barriere. De borer seg ned til det som kalles superkritisk vann. Lykkes de, blir dette en månelanding i jordas indre.

Fra SINTEF

Forskere har klart å utvikle en robotarm som beveger seg så raskt at den ikke krasjer med omgivelsene sine. Dette åpner for et tettere samspill mellom menneske og maskin. 

Fra SINTEF

Norske forskere skal åpne naturens lukkede og ukjente legemiddelfabrikker. Det kan gi nye våpen mot kreft og resistente bakterier.