Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Mikroalger består av en eneste celle, men kan produsere alt fra mat til drivstoff ved hjelp av spesialtilpasset LED-belysning.

Fra SINTEF

Ved trafikkulykker kan et nytt system nå gjøre det mulig å komme raskt i gang med EEG-måling på skadestedet eller i ambulanse. Mulige hodetraumer blir vurdert og tidlige tiltak kan settes inn.

Fra SINTEF

Korsryggsmerter er mest utbredt når det gjelder tapt livskvalitet, mens klemulykker utgjør den største risikofaktoren for dødsfall – og gir de største samfunnskostnadene.

Fra SINTEF
Bakgrunn:

NOx får skylda for mye. Men hvorfor er nettopp denne gassen en klimaversting?

Fra SINTEF

Biologisk plastemballasje med sensorer kan varsle når maten ikke lenger kan spises. Resultatet kan bli mindre matsvinn.