Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Tester viser at det er fullt mulig å seile gjennom den 1,7 kilometer lange skipstunnelen ved Stad. 

Fra SINTEF

Norske byer vokser i ekspressfart og områdene rundt flere av de største byene er snart tomme for sand og stein som brukes til å lage asfalt og betong. 

Fra SINTEF

Europeisk luftfart planlegger satellittkommunikasjon mellom fly og bakke. Gevinsten er sparte penger, tid og CO2-utslipp. 

Fra SINTEF

Gassbrønner klarer seg lenger enn forventet, viser norske lab-forsøk. 

Fra SINTEF

Taket eller kjøkkenet? Eller er badet viktigst? Mange huseiere føler seg usikre når de skal pusse opp.