Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF
Kvaliteten på medisinsk behandling har ikke blitt bedre som følge av helsereformen som ble innført i 2002. Det har heller ikke likheten i behandlingstilbudet til pasientene.