Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF
Med likninger som redskap vil forskere forvandle skrap til høykvalitets hverdagsprodukter.
Fra SINTEF
Kvaliteten på medisinsk behandling har ikke blitt bedre som følge av helsereformen som ble innført i 2002. Det har heller ikke likheten i behandlingstilbudet til pasientene.