Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF
Forskere jobber med å kapsle inn mineraler fra Dødehavet. Tilsatt i kremer, oljer og salver skal de lindre hudplager.
Fra SINTEF
En ny type båt til frakt av fisk til og fra oppdrettsanleggene skal bidra til mindre smitte, mer miljøvennlig drift og bedre kvalitet på fisken.
Fra SINTEF
Forskere planlegger å gi det norske kraftnettet en skikkelig krasjtest. Målet er å finne ut hva som skal til for å holde nettet stabilt – selv når nye kraftverk presser på til neste år.
Fra SINTEF
Hvordan trives de nye reservedelene i kroppen din? Sensoren som skal passe på dem må helst vare lenge.
Fra SINTEF
Fisk tåler raske endringer i vannføringen bedre enn tidligere antatt. Driften av regulerte vassdrag kan tilpasses til beste for både energiproduksjonen og miljøet i elva.