Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF
Forskere vil utvikle ”facebook light” – med et brukergrensesnitt som er tilpasset de eldste og personer med demens, for å bidra til viktig sosial kontakt.
Fra SINTEF
Fire av ti barnefordelingssaker som er på vei til domstolene, ender med en avtale etter mekling.
Fra SINTEF
Med likninger som redskap vil forskere forvandle skrap til høykvalitets hverdagsprodukter.
Fra SINTEF
Kvaliteten på medisinsk behandling har ikke blitt bedre som følge av helsereformen som ble innført i 2002. Det har heller ikke likheten i behandlingstilbudet til pasientene.