Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF
Bakgrunn:

NOx får skylda for mye. Men hvorfor er nettopp denne gassen en klimaversting?

Fra SINTEF

Dersom 4000 norske gårder og gartnerier lager biokull og blander det i jorda, kan utslippene fra landbrukssektoren halveres.

Fra SINTEF
Elbiler egner seg godt som taxi i sentrum og bynære områder, men er foreløpig ikke lønnsomt nok når turene blir lengre.
Fra SINTEF
Inspirert av Petter smart forsøker forskere å lage en supermaskin som sorterer billig skrap og metall ut i et rør – mens gull og klingende mynt kommer ut det andre.
Fra SINTEF

Useriøse aktører har ødelagt. Men å bygge hus med moduler er effektivt og økonomisk og trenger ikke forhindre kvalitet, spennende løsninger og god design, konkluderer ny rapport.