Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.

Fra SINTEF

Det finnes milliarder av mulige kamp-kombinasjoner. Derfor er forskere satt på jobben med å finne det optimale kampoppsettet for elitesesongen.

Fra SINTEF

Ved å kombinere nytt og gammelt kan du få en bolig som bruker mindre energi og som bidrar til et mer attraktivt boligområde. Forskere viser deg hvordan.

Fra SINTEF

Norske forskere undersøker hvordan slangeroboter kan utforske kometer, finne boplasser på månen og reparere ting på romstasjonen.

Fra SINTEF

Funksjonshemmede blir sittende fast i fattigdomsfella langt oftere enn andre, viser undersøkelser fra ni afrikanske land.