Samarbeidspartner

SINTEF

Fra SINTEF

Norske og sveitsiske forskere har klart å dyrke brusk av tang og tare. Det gir håp for de som har slitasjeleddgikt.

Fra SINTEF

De er billigere å lage og skyte opp, noe som gjør det mulig for flere nasjoner å sende opp småsatellitter, mener forsker.

Fra SINTEF

Allerede i dag regner det 20 prosent mer i Norge enn det gjorde for 100 år siden.

Fra SINTEF

Dersom 4000 norske gårder og gartnerier lager biokull og blander det i jorda, kan utslippene fra landbrukssektoren halveres.

Fra SINTEF

Det er budskapet fra 750 sykepleiere i ny spørreundersøkelse. – En tankevekker siden psykisk syke som har vært innlagt, i snitt dør opptil 20 år før andre, sier forsker.