Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Norge samarbeider med Bangladesh og Mosambik for å utdanne petroleumsingeniører i Asia og Afrika.
– Bistandsorganisasjoner borer brønner på tilgjengelige steder som er lette å vise fram, hevder mastergradsstudenten Emma Bello.
I det kriseramma Zimbabwe er forskarar på jakt etter verdas eldste kunstskattar.
Befolkningen blir stadig eldre, utviklingen går stadig fortere. I sum gir dette et stort behov for stadig opplæring av befolkningen.
– Skulen er framleis avhengig av eldsjelene for å få til gode internasjonale prosjekt, meiner leiar og nestleiar i Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget.