Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Norske grunnskoler som deltar i internasjonalt samarbeid, har stort utbytte av det. Flere hadde fått muligheten hvis kommunen som skoleeier var en sterkere pådriver, mener skolene selv.

Selv korte opphold i utlandet gir videregåendeelever stort utbytte. De får blant annet erfaringer som påvirker videre studie- og yrkesvalg.

Etter et tiår med kraftig vekst sank andelen utenlandske statsborgere blant doktorgradskandidater i 2014.

Nytt fra akademia:

Tre nye program for samarbeid i høgre utdanning støttar aktivitetar som knyter utdanning tettare opp mot arbeidslivet.

Mobile roboter kan gjøre landbruket mer effektivt og miljøvennlig. Forskere og studenter fra Norge og Brasil lager selvgående roboter.