Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

I et samfunn hvor kravene til lese- og skriveferdigheter blir stadig strengere, er voksne dyslektikere en utsatt gruppe.
Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet – mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre.
Norske utenlandsstudenter drar helst til land hvor de kan studere på engelsk. - Men Norge trenger flere som kan tysk og fransk, sier ekspert. 
Sitter nordmannen i sofaen når han ser på tv, eller sitter han på sofaen?

Noen studieprogrammer sender mange studenter til utlandet for et semester eller to, og oppfordrer aktivt til utveksling. Andre studieprogram mener studentene ikke har lyst til å reise.