Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Sør-Afrika prøver å jevne ut forskjellene mellom svart og hvit. Men tjue år etter apartheid er det fremdeles store ulikheter i utdanningssystemet.
Har du pågangsmot, er flink og etnisk norsk, kan du kan kjempe deg ut av din egen klasse. For innvandrere er det mye vanskeligere å stige i gradene.
Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet – mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre.
I et samfunn hvor kravene til lese- og skriveferdigheter blir stadig strengere, er voksne dyslektikere en utsatt gruppe.

Noen studieprogrammer sender mange studenter til utlandet for et semester eller to, og oppfordrer aktivt til utveksling. Andre studieprogram mener studentene ikke har lyst til å reise.