Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Uvær i verdensrommet kan forsårsake strømbrudd på jorda og sette oljeplattformer ut av spill.    

Aldri før har det kome så mange internasjonale studentar til Noreg. Aller størst er veksten i talet på studentar som kjem frå Europa. Men den globale flyktningstraumen pregar også biletet.

Skal barna få et forhold til naturen og ta vare på den som voksne, bør de starte tidlig. Norske forskere er med på å endre lærerutdanningen i Polen.

Eit fengsel i Belgia eller i Romania er ikkje som eit fengsel i Noreg. Det gjeld også opplæringstilbodet for dei innsatte.
Sitter nordmannen i sofaen når han ser på tv, eller sitter han på sofaen?