Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Tre av fem doktorgradskandidater ved Universitetet i Stavanger har et studieopphold i utlandet i løpet av doktorgraden.
- Lærerutdannere er ikke klar over ressursene Europarådet har å tilby, mener førsteamanuensis.

Språket turoyo-arameisk er i ferd med å dø ut. Med nettbasert språkopplæring som livreddende tiltak, går forskere i Bergen i bresjen for å hindre at språket blir helt borte.

Sommertemperaturene i Arktis stiger, og isbreene på Svalbard smelter stadig fortere. Et japansk-norsk samarbeid mellom forskere og studenter jobber med klimaendringene.

I et samfunn hvor kravene til lese- og skriveferdigheter blir stadig strengere, er voksne dyslektikere en utsatt gruppe.