Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Hele 9000 utvekslingsstudenter fant veien til Norge 2016. Det er ny rekord. Men hvorfor vil de studere her?

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Skal barna få et forhold til naturen og ta vare på den som voksne, bør de starte tidlig. Norske forskere er med på å endre lærerutdanningen i Polen.

Norske og tsjekkiske forskere samarbeider for å få flere til å bo på bygda. Derfor arrangerte de kurs for entrepenørskap. – Det handler om å «tvinge» folk til å se nye muligheter, sier forsker. 

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa. Dette påvirker hverdagen til de ansatte i norske barnehager.