Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Skal barna få et forhold til naturen og ta vare på den som voksne, bør de starte tidlig. Norske forskere er med på å endre lærerutdanningen i Polen.

Norske og tsjekkiske forskere samarbeider for å få flere til å bo på bygda. Derfor arrangerte de kurs for entrepenørskap. – Det handler om å «tvinge» folk til å se nye muligheter, sier forsker. 

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa. Dette påvirker hverdagen til de ansatte i norske barnehager.

Satellitter sender oss GPS-signaler, som skip og fly navigerer etter. Men signalene møter mange forstyrrelser på veien til jorda. Nå samarbeider norske og japanske forskere om å bedre sikkerheten.

De gikk fra hybel til 300 mål tomt. I dag har de skapt sine egne arbeidsplasser og skal lære andre å leve i pakt med naturen.