Samarbeidspartner

Senter for internasjonalisering av utdanning

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa. Dette påvirker hverdagen til de ansatte i norske barnehager.

Satellitter sender oss GPS-signaler, som skip og fly navigerer etter. Men signalene møter mange forstyrrelser på veien til jorda. Nå samarbeider norske og japanske forskere om å bedre sikkerheten.

De gikk fra hybel til 300 mål tomt. I dag har de skapt sine egne arbeidsplasser og skal lære andre å leve i pakt med naturen. 

Internasjonale studentar i Noreg er svært nøgde med utdanning og studiemiljø, men mange har lite kontakt med norske studentar. 

Noen studieprogrammer sender mange studenter til utlandet for et semester eller to, og oppfordrer aktivt til utveksling. Andre studieprogram mener studentene ikke har lyst til å reise.