Samarbeidspartner

RBUP Øst og Sør

80 prosent av barn med angst og halvparten av barn med ADHD sliter med søvnvansker.
Forskeren forteller:

Trening på å dele opplevelser med andre, fungerer godt for førskolebarn med autisme både på kort og lengre sikt.

Over 60 prosent av barn som sliter med angst har i tillegg motoriske problemer eller språkvansker. Ofte oppdages ikke disse problemene.
Seks av syv barn som ikke turte å snakke i barnehagen, snakket fritt etter å ha fått behandling der.
Mors rusmisbruk kan skade barnets hjerne, viser en norsk undersøkelse. Skadene kan knyttes til oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet.