Samarbeidspartner

RBUP Øst og Sør

Forskeren forteller:

Trening på å dele opplevelser med andre, fungerer godt for førskolebarn med autisme både på kort og lengre sikt.

80 prosent av barn med angst og halvparten av barn med ADHD sliter med søvnvansker.
Mors rusmisbruk kan skade barnets hjerne, viser en norsk undersøkelse. Skadene kan knyttes til oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet.
Over 60 prosent av barn som sliter med angst har i tillegg motoriske problemer eller språkvansker. Ofte oppdages ikke disse problemene.
Seks av syv barn som ikke turte å snakke i barnehagen, snakket fritt etter å ha fått behandling der.