Samarbeidspartner

RBUP Øst og Sør

Forskeren forteller:

Trening på å dele opplevelser med andre, fungerer godt for førskolebarn med autisme både på kort og lengre sikt.

Mange barn og unge ”bare må” vaske hendene i tide og utide eller får andre ideer om hva de må gjøre for å hindre at noe de er redd for skal skje. Slike tvangslidelser fins det hjelp for, mener forskere.

Hvert år legges gravide kvinner med rusproblemer inn på institusjon, der de får hjelp til avvenning. Effekten av slik behandling kan være svært gunstig både for mødrene og barna.

De fleste klarer seg godt gjennom kriser – om de så var inne i World Trade Center da det smalt.

Elever med psykiske problemer som opplever at de får støtte fra læreren, får bedre karakterer og fullfører i større grad videregående skole.