Samarbeidspartner

RBUP Øst og Sør

Drøye seks prosent av norske ungdommer påfører seg selv en eller annen form for skade hvert år. De får liten hjelp til å håndtere vanskene sine på en bedre måte.

Elever med psykiske problemer som opplever at de får støtte fra læreren, får bedre karakterer og fullfører i større grad videregående skole.

En kartlegging av tvangsbruk i ni ungdomspsykiatriske akuttavdelinger viste store variasjoner mellom avdelingene i innhold og omfang av tvangsbruken.
Når ungdom oppsøker skolehelsetjenesten, kommer de med et mangfold av problemer de synes er vanskelige å håndtere. Da etterlyser de voksne som aktivt bryr seg.
80 prosent av barn med angst og halvparten av barn med ADHD sliter med søvnvansker.