Samarbeidspartner

Politihøgskolen

Hvis politiet skjærer ned på folkelig kontakt, kan det på sikt få store konsekvenser for tilliten til politiet, ifølge forsker ved Politihøgskolen.

Norske politifolk og dommere mangler kunnskap om hvordan språk kan skille sannhet fra løgn. 

Konfliktrådene ivaretar ikke rettssikkerheten til unge som blir dømt til ungdomsstraff, mener forsker.

Noen unge gutter slåss for å vise at de er ekte mannfolk. De tar del i en maskulinitetskultur som har preget landet vårt i mange tiår, ifølge kjønnsforsker.

Nordmenn har stor tillit til politiet. Men det er ikke utelukkende politiets egen fortjeneste.