Samarbeidspartner

Politihøgskolen

Bare én av tre menneskehandelsaker starter med at politiet selv tar initiativet. Forsker ved Politihøgskolen frykter at politiet velger vekk vanskelige saker.

Politifolk har ofte god kontroll på den fysiske sikkerheten når de bryter opp partnervold, men synes det er vanskeligere å håndtere barn som er til stede. 

Vitner som har opplevd traumer, må få omsorg og anerkjennelse. Slik får politiet ut viktig informasjon fra dem. 

Forskere ville finne ut hva som skjer når politistudenter bruker kamerabriller under øvelser der det blir avfyrt skudd.

Press på politiet for å tvangsutsende utanlandske statsborgarar kan føre til at politiet rettar merksemda eksklusivt mot minoritetsmiljø, ifølgje professor.