Samarbeidspartner

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Tirsdag denne uken lanserte fire statsråder en ny handlingsplan for bedre kosthold. Blant annet er målet å gi mer konkrete råd om meieriprodukter og å få barn til å spise mer frukt og grønt. 

For å bygge et sterkt skjelett trenger barn og unge kalsium. Og for å nyttiggjøre seg av kalsium trenger kroppen også D-vitamin. Dessverre får mange barn og unge i Norge ikke nok av verken D-vitamin eller kalsium.

Foreldrenes matvaner og egen mestringsfølelse påvirker hva barna spiser på skolen. 

Hele åtte av ti nordmenn spiser risgrøt én eller flere ganger i desember. Men etter julaften er det full stopp.