Samarbeidspartner

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU

Barn blir ikke mer aggressive av tidlig barnehagestart, viser en stor studie av barn i norske barnehager.

Blant norske 12-åringer oppgir hver tiende gutt å ha drukket alkohol minst én gang i løpet av siste måned. Minst ett glass. Tre prosent sier de har vært fulle. 

De fleste barn er litt aggressive i sine første leveår. Siden blir det heldigvis bedre. Men noen barn slutter ikke å være sinte.
Når mor er deprimert, får familier med utagerende barn mindre utbytte av foreldrerådgivning.
Nytt fra akademia:

Forskere ved Atferdssenteret skal nå finne ut av hvordan kognitiv terapi kan redusere symptomer på depresjon, forebygge tilbakefall, og til slutt redusere frafallet i videregående skole.