Samarbeidspartner

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU

Minoritetsmødre med barn med atferdsvansker har stor nytte av foreldreferdighetskurs.
Et positivt arbeidsmiljø og støtte fra kolleger kan forbedre terapeuters evne til å behandle barn med atferdsproblemer.
Familierådgivere lykkes best om de følger skrevne regler og grunnleggende prinsipper for foreldretrening.
De fleste barn er litt aggressive i sine første leveår. Siden blir det heldigvis bedre. Men noen barn slutter ikke å være sinte.
Ungdom som viser såkalt spenningssøkende aggresjon begår oftere enn andre kriminelle handlinger.