Samarbeidspartner

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU

Barn blir ikke mer aggressive av tidlig barnehagestart, viser en stor studie av barn i norske barnehager.

Blant norske 12-åringer oppgir hver tiende gutt å ha drukket alkohol minst én gang i løpet av siste måned. Minst ett glass. Tre prosent sier de har vært fulle. 

Mange elever har utbytte av skolemodellen PALS. Men også lærerne mestrer skolehverdagen bedre.

Minoritetsmødre med barn med atferdsvansker har stor nytte av foreldreferdighetskurs.
Et positivt arbeidsmiljø og støtte fra kolleger kan forbedre terapeuters evne til å behandle barn med atferdsproblemer.