Samarbeidspartner

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU

Ungdom som viser såkalt spenningssøkende aggresjon begår oftere enn andre kriminelle handlinger.
Når mor er deprimert, får familier med utagerende barn mindre utbytte av foreldrerådgivning.
Lærere rapporterer om en betydelig nedgang i bråk og uro på skolen.
Nytt fra akademia:

Forskere ved Atferdssenteret skal nå finne ut av hvordan kognitiv terapi kan redusere symptomer på depresjon, forebygge tilbakefall, og til slutt redusere frafallet i videregående skole.

Barn blir ikke mer aggressive av tidlig barnehagestart, viser en stor studie av barn i norske barnehager.