Samarbeidspartner

NTNU

Fra NTNU

Men da kvinnene fikk en dråpe testosteron under tunga, ble flere av dem bedre til å orientere seg etter himmelretningene.

Fra NTNU

Forsker Kjartan Steen-Olsen hjelper deg med å avgjøre hvilke tiltak som bidrar mest til å kutte CO2-utslippet ditt.

Klimaforhandlingene i Paris:
Fra NTNU

Hva er en rettferdig klimaavtale? Striden om rettferdighet har vært det største problemet i alle internasjonale klimaforhandlinger til nå. Toppmøtet i Paris blir trolig ikke noe unntak.

Fra NTNU

Metanhydrater er en mulig energikilde for oss. De er også en kilde til metan, en drivhusgass som er 20 ganger verre enn CO2. Så tør vi røre dem?

Fra NTNU

En vindturbin til havs er i dag dobbelt så dyr som en vindturbin på land. En riktigere prissetting av miljøkostnader vil bidra til at fornybar energi blir konkurransedyktig.