Samarbeidspartner

NTNU

Fra NTNU

Hvordan får du en flydrone til å lande uten rullebane? Du bruker matematikk, selvfølgelig!

Fra NTNU

Et nytt system oversetter farger til lyd. 

Fra NTNU

Smarttelefonen kan hjelpe eldre som ramler i hjemmet. Den kan fange opp lyden av fall på fem meters avstand. Dermed må ikke de eldre ha utstyret på seg.

Fra NTNU

Den gamle damen faller ut av sengen. Hun treffer en sensormatte på gulvet og blir liggende. Alarmen går. Hjelpen må komme raskt.

Fra NTNU

Kvinner lever i snitt lenger enn menn. Men for kvinner med hjerte- og karsykdom som gjennomgår åpen hjertekirurgi, er det annerledes.