Samarbeidspartner

NTNU

Fra NTNU

En ny oppdagelse kan bidra til å korte inn køene hos fysioterapeut ved å redusere overbehandling, ifølge terapeut og forsker.

Fra NTNU

Høy vekt, lite fysisk aktivitet og røyking gjør oss mer utsatt for alvorlig blodforgiftning. Det øker også dødeligheten.

Fra NTNU

Hørselshemmede utstyres ofte med høreapparat og fint lite annet. Men korsang kan gi en bedre hverdag for mange som sliter med hørselen.

Fra NTNU

Stort kulturelt og etnisk mangfold kan bidra til mer demokratiske samfunn med bedre økonomisk styring, ifølge ny studie fra NTNU.

Fra NTNU

Da istida tok slutt i Norge, hadde hvalen som ble funnet i Agdenes allerede vært død i noen tusen år.