Samarbeidspartner

Norut

Fra Norut
Det er mange tiår siden den formelle statlige undertrykkelsen av samisk kultur ble avskaffet. Likevel har én av fire samer i Norge følt seg diskriminert minst én gang de to siste årene.
Fra Norut
En treningsklubb-app for nettbrett skal motivere kolssyke til å komme i gang med trening - med felleskapet som drahjelp.
Fra Norut
Åpne kontorlandskap innføres i stadig flere bedrifter og offentlige institusjoner. Men vi vet faktisk ikke om det lønner seg.
Fra Norut
Pollensesongen er her, og for pollenallergikere er bjørk den største utfordringen. Nå kan observasjoner fra satellitt gi bedre pollenvarsel.
Fra Norut
De helsefarlige stoffene asbest og PCB var tidligere i utstrakt bruk i byggebransjen. En ny detaljert oversikt hjelper til med å finne ut om gamle bygg kan være helseskadelige.