Samarbeidspartner

Norut

Fra Norut
Uenighet mellom jordbruk og miljøforvaltning har ført til at gåsa blir jaget fra jordene i Vesterålen. Kortnebbgåsas evne til overlevelse og reproduksjon har av den grunn gått kraftig ned de siste ti årene.
Fra Norut
- Nordnorsk næringsliv har et formidabelt potensial hvis kunnskap og samarbeid får stå i fokus, sier leder av Aksjonsprogrammet, Jan Roger Iversen.
Fra Norut
Det er flere tilfeller fra USA og Storbritannia på tap av pasientinformasjon. Dette kan også skje i Norge.
Fra Norut
Tiltakene for å rekruttere og beholde unge arbeidstakere i Finnmark og Nord-Troms virker.
Fra Norut
Forskere har funnet en bakterie som kan være medvirkende til utviklingen av slitasjegikt.