Samarbeidspartner

Norut

Fra Norut
Hvordan bruker helsepersonell ny kommunikasjonsteknologi, og hvordan påvirker nye medier hverdagen deres?
Fra Norut
I sju uker skal ubemannede småfly kartlegge hvordan langtransportert sot påvirker smelting av snø og is i Arktis.  
Fra Norut
Bruk av kamera og e-post i behandling av sårpasienter er lønnsomt for samfunnet. Men for hjemmetjenesten betyr det økte kostnader, viser en analyse utført av Norut Samfunn.
Fra Norut
Næringshager er mer enn bedrifter under felles tak. Hagene har utviklet seg til også å bli regionale utviklingsaktører.
Fra Norut
Åpne kontorlandskap innføres i stadig flere bedrifter og offentlige institusjoner. Men vi vet faktisk ikke om det lønner seg.