Samarbeidspartner

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Hva har vannforsyning, veier og strøm med statsdannelse å gjøre? Mye, ifølge forsker.

EU og NATO trår i bena på hverandre på det sikkerhetspolitiske området.

Målet var å skape demokrati og stabilitet i nabolandene i øst og sør, men det motsatte har skjedd. Forskere mener EU har vært for naive. 

Polakkene kan være morgendagens pakistanere i Norge.

Hvilke trusler står NATO overfor? Og hvordan vil NATO-toppmøtet håndtere det nye sikkerhetslandskapet?