Samarbeidspartner

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Opp mot halvparten av Russlands energi går årlig tapt i lekkasjer, og for å oppfordre til sparing ønsker myndighetene å øke prisene. Det kan gå hardt utover befolkningen.

Hvilke trusler står NATO overfor? Og hvordan vil NATO-toppmøtet håndtere det nye sikkerhetslandskapet?

Under valgkampen i 2008 var Barack Obama sterkt kritisk til president George W. Bush sin krig mot terror. Men som president har Obama selv gått lenger enn sin forgjenger.

Libanon har tatt imot halvannen million syrere. Nå er landet selv i krise, men holder fortsatt stand. Hva er grunnen til det?

Da kvinnene begynte å sildre inn i diplomatiet på 1970-tallet, var det sjokkerende liten støtte å hente fra menn som var innenfor.