Samarbeidspartner

Norsk senter for bygdeforskning

Selv om det er et stort behov for frivillig arbeid innen eldreomsorgen, kommer det nå fram at eldre ikke bare mottakere av disse tjenestene – de er også i stor grad bidragsytere.

Uformelle kanaler for kunnskapsutveksling er viktigere for bøndene enn fagtidsskrifter og rådgivningstjenester, viser en ny undersøkelse.

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk.

Forskere har sett nærmere på hotellet som har vunnet prisen «Norges Beste Frokost» de siste ti årene. Hvordan har de klart å få gjester til å bestille rom på grunn av maten?

Bonde er noe av det mest risikofylte du kan være. Her er de største farene.