Samarbeidspartner

Norsk Romsenter

I en sky av brennende drivstoff ble tyngdefeltsatellitten GOCE endelig skutt opp.
Et norsk instrument for sikkerhet til havs skal testes ut på romstasjonen.
Alt gikk som det skulle da den norske satellitten AISSat-1 ble skutt opp fra India i dag. Satellitten vil bedre sikkerheten i nordområdene.
Jules Verne Automated Transfer Vehicle skal transportere forsyninger opp til den Internasjonale Romstasjonen. Det vil fartøyet gjøre nesten helt av seg selv.
I disse dager er det 50 år siden den første satellitten som overførte tv –sendinger over Atlanteren ble skutt opp. Telstar 1 viste fremtidens telekommunikasjon.