Samarbeidspartner

Norsk Regnesentral

Den 29. oktober 1929 falt aksjemarkedet i USA med 12 prosent. Et fall i denne størrelsesorden skal kun kunne inntreffe bare hvert 100 kvadrillioner år. Likevel opplevde USA et enda større fall, på hele 20 prosent i 1987, altså bare 58 år senere.
Trafikkrelatert luftforurensning forårsaker et stadig voksende helseproblem. Interessen for å analysere og forutsi luftkvaliteten er derfor økende.
Sykehus i Norge kan nå utveksle pasientbilder sammen med tilhørende informasjon uten å bryte personvernet eller sikkerhetsregler.
Meningsmålinger er ofte synlige i media. Får de fram sannheten? spør forskerne Bård Storvik og Anders Løland i denne kronikken.
Forskere ved Norsk Regnesentral har laget et dataprogram som sammenligner en vilkårlig tekst med skrivestilen til Henrik Wergeland.