Samarbeidspartner

Norsk Regnesentral

Den 29. oktober 1929 falt aksjemarkedet i USA med 12 prosent. Et fall i denne størrelsesorden skal kun kunne inntreffe bare hvert 100 kvadrillioner år. Likevel opplevde USA et enda større fall, på hele 20 prosent i 1987, altså bare 58 år senere.
Trafikkrelatert luftforurensning forårsaker et stadig voksende helseproblem. Interessen for å analysere og forutsi luftkvaliteten er derfor økende.
Forskere ved Norsk Regnesentral har laget et dataprogram som sammenligner en vilkårlig tekst med skrivestilen til Henrik Wergeland.
Korrekt bruk av statistikk bidrar til verdiskapning i samfunnet på mange måter, men feilaktig bruk kan gjøre at barn skilles fra sine foreldre på galt grunnlag, og ta fra enkeltindivider deres rett til frihet.
Sykehus i Norge kan nå utveksle pasientbilder sammen med tilhørende informasjon uten å bryte personvernet eller sikkerhetsregler.