Samarbeidspartner

Norsk Regnesentral

Sykehus i Norge kan nå utveksle pasientbilder sammen med tilhørende informasjon uten å bryte personvernet eller sikkerhetsregler.
I løpet av den siste uken har avisene i Norge vært preget av overskrifter som "Uro i verdens kredittmarkeder" og "Spår nye børsfall". Står vi foran en ny bankkrise?
Fotballen byr på tilfeldigheter, også i hvem som vinner fotball-EM. Men er det mulig å regne ut sjansen for hvert enkelt lag?
Letebrønner, som gir informasjon om hvor mye olje og gass som er i et område, må settes slik at de kan avgjøre om et felt skal bygges ut. Et enkelt regneark kan kan hjelpe til med plasseringen - og redusere usikkerheten.
Forskere ved Norsk Regnesentral har laget et dataprogram som sammenligner en vilkårlig tekst med skrivestilen til Henrik Wergeland.