Samarbeidspartner

Norsk Regnesentral

Letebrønner, som gir informasjon om hvor mye olje og gass som er i et område, må settes slik at de kan avgjøre om et felt skal bygges ut. Et enkelt regneark kan kan hjelpe til med plasseringen - og redusere usikkerheten.
Forskere ved Norsk Regnesentral har laget et dataprogram som sammenligner en vilkårlig tekst med skrivestilen til Henrik Wergeland.
Digital eksamen der elevene bruker egne datamaskiner kan friste mange elever til å jukse. En minnepinne kan sørge for mindre juks.
Tusenvis av mennesker fra hele verden møtes hver dag for å spille over Internett. Hva skjer når noen jukser?
Mange funksjonshemmede og eldre utestenges helt eller delvis fra IKT-baserte tjenester, på grunn av vanskelige påloggingsløsninger.