Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

I Tromsø har personer fra anvendte og teoretiske forskningsmiljøer klart å trekke klimaforskningen et skritt videre. Snømåking var den utløsende faktoren.
Europeiske forskere har boret seg nesten til bunns i den 3,3 kilometer tykke isen i Antarktis. Iskjerner skal gi svar på hvordan jordas klima var for 900 000 år siden.
For første gang siden 1992 er det funnet rabies i fjellreven på Svalbard. En av de infiserte revene ble funnet ved Longyearbyen flyplass, ikke langt fra folk.
En introdusert museart på Svalbard er funnet med en dødelig parasitt. Endres klimaet, kan spredningen av mus og parasitt øke. Forskere i Tromsø ser nå nærmere på problemet.
Forskere fra Norsk Polarinstitutt har undersøkt en bestand steinkobber som - ulikt andre arktiske marine dyr - sannsynligvis vil glede seg stort over varmere klima.