Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

Nivåa av ureining i ringsel frå Austersjøen er 10-15 gonger høgare enn i ringsel frå Svalbard.
Forskning viser at det finnes sot i både luft og snø på Svalbard. Flere steder er sotnivået så høyt at snøen smelter fortere.
Polarmåken sliter med høye nivåer av miljøgifter og svekket immunforsvar. Krykkje og lunde har lavere nivåer av giftstoffene.
Migrasjon og overvintringssted kan ha stor betydning for miljøgiftnivåene hos hvitkinngås og kortnebbgås.
Svalbardryper forsvinner fra området de hekker i om sommeren når høsten kommer. Hvor tar de veien? Og hvor er de om vinteren?