Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

Et nært samarbeid mellom jegere, forvaltning og forskning gir klimakunnskap om svalbardreinen.
Forskere har oppdaget et komplekst nettverk med kanaler under den flere hundre meter tykke Fimbulisen i Dronning Maud Land i Antarktis.
Ved hjelp av ørsmå lysloggere avslører forskere reiserutene og vinterplassene til de utrydningstruede sjøfuglene lomvi og polarlomvi.
Kortnebbgåsa øker i antall på Svalbards tundra, og et varmere klima kan forsterke problemet for den sårbare vegetasjonen.
Hundre år etter at Fridtjof Nansen seilte gjennom isfylte farvann i Sibir er det ingen is å se på den samme ruta.