Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

En introdusert museart på Svalbard er funnet med en dødelig parasitt. Endres klimaet, kan spredningen av mus og parasitt øke. Forskere i Tromsø ser nå nærmere på problemet.

Klimaendringene er allerede godt synlige på jordens økosystemer, og naturmiljøet i Arktis er ekstra utsatt, viser en ny studie.  

Ny forskning viser at en mindre klimavennlig alge vokser fram under havisen i Arktis. 

Katter er strengt forbudt på Svalbard. Derfor må det være andre smittekilder til katte-parasitten, som forårsaker alvorlig sykdom hos mennesker og dyr.
Hver sommer trekker tusenvis av sjøfugler til Jan Mayen for å hekke. Nå har forskere oppdaget at polarlomvien og lomvien plages av flått.