Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

De nyoppdagede formasjonene kan bidra til å gjøre innlandsisen både tynn og utrygg.

Når snøskutertrafikken er stor, spiser fjellreven heller om natta når det er mindre trafikk.

Klimaendringene er allerede godt synlige på jordens økosystemer, og naturmiljøet i Arktis er ekstra utsatt, viser en ny studie.  

Nå ferdigstiller typografen det som skal bli det første norske oversiktskartet over Dronning Maud Land. 

Tynne isbjørner lagrer mer miljøgifter i kroppen enn tykke og mer velfødte bjørner. Ny forskning viser for første gang sammenheng mellom tilgang på havis, isbjørnens tykkelse og miljøgifter.