Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

Dagens globale klimaendringer kan få følger for neste generasjon av små organismer i havet. For noen vil det gå bra, mens andre vil slite.

Opplevelsessenteret Polaria åpnet i Tromsø isommer. Sammen med det nye Polarmiljøsenteret skal Polaria være internasjonalt ledende innen formidling av forskningsresultater om Arktis, Antarktis og Barentsregionen.
Iskjernene fra Lomonosovfonna på Svalbard gir forskerne et bilde av de siste åtte hundre års klimautvikling og luftforurensing. Sotlagene og de små luftboblene i isen er unike historiefortellere.
Hiområdene til isbjørner på Svalbard har større utbredelse nå enn i tida før bestanden ble vernet i 1973.

Fjellrev er mer utsatt for miljøgifter i sultperioder enn når det er tilstrekkelig med mat.