Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

En nyoppdaget kobling mellom ulike varmekilder fører til økt smelting av sommerisen i Arktis.

Når snøskutertrafikken er stor, spiser fjellreven heller om natta når det er mindre trafikk.

For første gang siden 1992 er det funnet rabies i fjellreven på Svalbard. En av de infiserte revene ble funnet ved Longyearbyen flyplass, ikke langt fra folk.
Enkelte deler av Øst-Antarktis har mindre nedbør enn tidligere antatt, viser ny studie.
Hundre år etter at Fridtjof Nansen seilte gjennom isfylte farvann i Sibir er det ingen is å se på den samme ruta.