Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

Lange og mange varmeperioder preger Polhavet på vinteren i mye større grad nå enn for bare få tiår siden. Varmen gjør at kraftige stormer inntar regionen og hindrer havisen fra å vokse.

Tynne isbjørner lagrer mer miljøgifter i kroppen enn tykke og mer velfødte bjørner. Ny forskning viser for første gang sammenheng mellom tilgang på havis, isbjørnens tykkelse og miljøgifter.

Ny forskning viser at en mindre klimavennlig alge vokser fram under havisen i Arktis. 

Dagens globale klimaendringer kan få følger for neste generasjon av små organismer i havet. For noen vil det gå bra, mens andre vil slite.

Klimaendringene er allerede godt synlige på jordens økosystemer, og naturmiljøet i Arktis er ekstra utsatt, viser en ny studie.