Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

Tynne isbjørner lagrer mer miljøgifter i kroppen enn tykke og mer velfødte bjørner. Ny forskning viser for første gang sammenheng mellom tilgang på havis, isbjørnens tykkelse og miljøgifter.

Ny forskning viser at en mindre klimavennlig alge vokser fram under havisen i Arktis. 

Dagens globale klimaendringer kan få følger for neste generasjon av små organismer i havet. For noen vil det gå bra, mens andre vil slite.

Klimaendringene er allerede godt synlige på jordens økosystemer, og naturmiljøet i Arktis er ekstra utsatt, viser en ny studie.  

Nå ferdigstiller typografen det som skal bli det første norske oversiktskartet over Dronning Maud Land.