Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Glomfjorden i Nordland er mer preget av overgjødsling nå enn tidlig på 1990-tallet. Årsaken er utslipp av plantenæringsstoffer fra gjødselfabrikken innerst i fjorden.
Bakgrunn:Store deler av bunnen i Grenlandsfjordene er forurenset med miljøgifter. For å sette inn tiltak, har forskere laget modeller som peker ut de verste områdene.
Risikoen for spredning av miljøgifter fra havbunnen varierer fra sted til sted.
Fiskere på trøndelagskysten er bekymret over dårlig fangst, og de mener høsting av tare har skylden for at småfisken blir borte.
Industrien higer etter ulike mineraler og metaller som ligger i norske fjell. – Et ja til gruvedrift er samtidig et ja til deponering av restprodukter på land eller i sjø, mener forsker.