Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Hubro og kongeørn som er funnet død i norsk natur, har spor av rottegift i leveren.
Etter årets milde vinter ser det ut til at den fremmede arten stillehavsøsters igjen er på fremmarsj i Oslofjorden. Spis dem! oppfordrer forskerne.
Betydelige mengder av en ny miljøgift som brukes i håndkrem og sjampo, er funnet i fisk fra Mjøsa.
Ålegrasenger og tareskog er bra å ha langs kysten. Men hvor verdifulle er de egentlig for oss mennesker?
Glomfjorden i Nordland er mer preget av overgjødsling nå enn tidlig på 1990-tallet. Årsaken er utslipp av plantenæringsstoffer fra gjødselfabrikken innerst i fjorden.