Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Biologer fra Albania og Makedonia har for første gang samarbeidet om å undersøke økologien i innsjøen Ohrid. Nå skal flere Balkan-stater prøve seg. 
En ny undersøkelse viser at menneskeskapt søppel finnes selv på de dypeste havbunner.
Plager fortsatt planter og fisk i norske vassdrag.
I nesten hundre år har folk telt torskeyngel langs Skagerrak-kysten. Forskere bruker nå tallene til å se på hvordan klimaet påvirker torsken.
Fjellskog og kratt vokser og sprer seg i fjellområder og nordlige strøk. Mer fjellskog forsterker den globale oppvarmingen.