Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Fjellskog og kratt vokser og sprer seg i fjellområder og nordlige strøk. Mer fjellskog forsterker den globale oppvarmingen.
Plantevernmidler risikovurderes vanligvis enkeltvis, men kombinasjonen av dem kan gi uante og uønskede effekter.
Varmere vann er trolig årsaken til at kråkebollene trekker nordover og forsvinner fra nordlandskysten.
Avfallsstoffer fra landbasert fiskeoppdrett kan brukes som gjødsel eller til biogass. Samtidig fjerner man et potensielt miljøproblem.
Forskere har funnet en ny miljøgift som har unngått reguleringer og miljøforskeres oppmerksomhet i flere tiår.